John Martin Illøkken

Adm. dir. Varmbo
tlf. 488 82 785

Hans Fredrik Messell

Markedsdirektør Varmbo
tlf. 922 07 300

Anne-Marie Lein

Økonomi/regnskap
tlf. 917 74 000

Lars Tronhus

Driftssjef
tlf. 48 88 27 81

Kari A. Paulsen

Arkitekt og prosjektering
tlf. 48 88 27 90

Petter Bjørstad

Salgsansvarlig
tlf. 970 06 788

Lene Glørstad Skjærbusdal

Prosjektsekretær/salg
tlf. 922 22 506

Daniel Jettli

Sivilingeniør /prosjektering
tlf. 957 65 605

Jesper Ervik Mikkelsen

Byggeleder
tlf. 980 85 444

Geir Otto Gamst

Byggeleder
tlf. 944 35 944

Thomas Risberg Schulze

Prosjekt/ byggeleder
tlf. 955 22 260