Varmbo Gruppen har, som en stor aktør innen utvikling av eiendom og boligbygging for privatmarkedet, en forpliktelse til å etterleve lover, regler og forskrifter gjeldende for vår virksomhet. Dette gjelder også Åpenhetsloven med sine krav til etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Selskapene i Varmbo Gruppen har etablert avtaleverk for sine medarbeidere i tett samarbeid med de ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. Bedriftskulturen skal kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. I Varmbo skal vi opptre på en måte som inngir tillit og respekt i samarbeid med kolleger, kunder, leverandører og andre forretningsbetingelser.

Det stilles store forventninger til våre leverandører med tanke på kvalitet, bærekraft og etikk. KS-systemet i Varmbo beskriver hvilke kriterier leverandørene vurderes etter basert på egenevaluering, sjekklister og oppfølging på byggeplass. Leverandørene forplikter seg til å etterleve Varmbos etiske retningslinjer og våre verdier.