Varmbo søker små og store tomteområder, fra Bodø i nord til Kristiansand i sør. Vi kjøper tomter i sin helhet, eller vi tilbyr et samarbeid med grunneiere om utvikling og senere salg og utbygging. Avtaler utformes i samsvar med det enkelte prosjekt sine utfordringer. Det normale i våre avtaler er at Varmbo påtar seg økonomisk ansvar for nødvendige prosesser og prosjektering.

Varmbo er en boligbygger som har bred erfaring. Vi kan utvikle områder fra LNF (Landbruks-, natur-og friluftsområder) til boligformål, eller vi kan påta oss mindre prosjekter med fortetting av tomter i eksisterende boligområder.

Når et område skal omreguleres til boligformål kreves kunnskap og erfaring. Denne kunnskapen er ikke lett å tilegne seg uten at man har erfaring og et kompetent faglig nettverk som kan benyttes. Har man den nødvendige kunnskapen, blir veien fra råtomt til ferdig reguleringsplan for et tomteområde lettere for både grunneier og saksbehandlere i offentlig sektor.

Vi har tett kontakt med kommuner, fylker og andre offentlige etater og realiserer prosjektene på en solid og trygg måte. Er du eier eller formidler av eiendommer eller tomter, setter vi stor pris på å komme i kontakt med deg.

Se våre referanseprosjekter