Varmbo har sin virksomhet knyttet til boligbygging. Selskapet har hovedsakelig 2 driftsområder, utvikling og gjennomføring av egne boligprosjekter og levering av totalentrepriser/hovedentrepriser etter NS 8407 / NS 8405 eller NS 8406 til offentlig og privat sektor.

Varmbo kan gjennomføre entrepriser der vi mottar ferdig prosjekteringsmateriell eller der vi kun mottar skisseprosjekt eller «ide». Skillet er her om Varmbo skal ha ansvar for prosjektering eller ikke. For entrepriser der vi har prosjekteringsansvar, NS 8407, løses alle krav etter gjeldende lover og forskrifter. Flere fagområder er i dag belagt med krav til uavhengig kontroll både til prosjektering og utførelse. Uavhengig kontroll skal ivaretas av byggherrer og kan ikke tas inn i entrepriser. I vår prosjektering tilrettelegger vi for dette, med tilbud og beskrivelser fra uavhengig kontrollører som du kan benytte.

Varmbo utfører mange prosjekteringsoppgaver med egne ansatte funksjonærer. Vi samarbeider med faste, anerkjente konsulentselskaper, som er med på å sikre kvalitet i de prosjekter vi påtar oss.

Se våre referanseprosjekter