Varmbogruppen

Varmbobygg AS ble først etablert i 1992, og har siden utviklet seg til Varmbogruppen som er en betydelig boligentreprenør og eiendomsutvikler i Trøndelag. Varmbo er i utvikling, og skal etablere entreprenørkontorer i mellomstore byer i Norge. I den forbindelse søker vi også tomteområder for utvikling i hele landet.

Varmbo har hovedkontor i Trondheim med en egen prosjekteringsavdeling som har ansvaret for tegning av boliger, teknisk prosjektering og offentlige søknader på alle våre prosjekter.

Våre entreprenører har bevisst valgt å ha egne ansatte tømrere, alle med norsk fagbrev og erfaring med bygging av boliger. Kompetanse er viktig for å utøve best mulig håndverk, og samtidig ha god kontroll på byggeprosessen.

Varmbo er godkjent for ansvarsrett

Hensikten med godkjenningsordningen og ansvarsrettssystemet er å sikre oppføring av bygg med god kvalitet i samsvar med kravene i plan- og bygningslovgivningen og tilhørende forskrifter.

Varmbo er godkjent lærlingebedrift

Varmbo ønsker at vi skal ha et sterkt og godt tilbud til ungdom å utdanne seg som håndverker innen norsk fagopplæring. Vi utdanner i snitt 2-4 lærlinger hvert år i samarbeid med opplæringskontoret for byggfag.