Varmbobygg AS er etablert i 1992 og er spesialisert på bygging av boliger. Vi bygger hovedsaklig trehus i 2,5 etasjer, samt lavblokk inntil 3-4 etasjer over P-kjeller. I tillegg utvikler vi nå en avdeling for rehabilitering av bolig og næringseiendom.

Varmbo har hovedkontor i Trondheim. I Trøndelag dekker vi primært kommunene: Trondheim, Malvik, Stjørdal, Melhus, Skaun, Orkland og Midtre Gauldal. I tillegg bygges det nå ut egne avdelinger på Fosen og i regionen Hitra og Frøya.

I tillegg til vår byggeaktivitet utvikler vi også tomteområder for bolig eller næringsformål. Du finner mer om dette i vår brosjyre «Tomteutvikling – boligområder».

Vi har bevisst valgt å ha egne ansatte tømrere, alle med norsk fagbrev og erfaring med bygging av boliger. Kompetanse er viktig for å utøve best mulig håndverk, og samtidig ha god kontroll på byggeprosessen.

Varmbo er godkjent for ansvarsrett

Hensikten med godkjenningsordningen og ansvarsrettssystemet er å sikre oppføring av bygg med god kvalitet i samsvar med kravene i plan- og bygningslovgivningen og tilhørende forskrifter.

Varmbo er godkjent lærlingebedrift

Varmbo ønsker at vi skal ha et sterkt og godt tilbud til ungdom å utdanne seg som håndverker innen norsk fagopplæring. Vi utdanner i snitt 2-4 lærlinger hvert år i samarbeid med opplæringskontoret for byggfag.