Vi har tett kontakt med kommuner.

Vi søker tomter fra Bodø i nord til Kristiansand i sør. Vi har tett kontakt med kommuner, fylker og offentlige etater og realiserer prosjektene på en solid og trygg måte.

Avtaler utformes i samsvar med det enkelte prosjekt sine utfordringer. Det normale i våre avtaler er at Varmbo påtar seg økonomisk ansvar for nødvendige prosesser og prosjektering. Varmbo er en boligbygger som har bred erfaring. Vi kan utvikle områder fra LNF (Landbruks-, natur-og friluftsområder) til boligformål, eller vi kan påta oss mindre prosjekter med fortetting av tomter i eksisterende boligområder.