Forfatter: Hans Fredrik Messell

Tømrer- og ansattesamling 7. juni

Da er tid igjen for en samling. Vi møtes kl 11.30 på kontoret hvor det blir servert pizza. Vi starter også denne gangen med en ansattesamling med et faglig innhold. Temaet er pensjon, og vi har en representant fra Eika som blir å lære oss litt om dette. Et tema som er høyst aktuelt og ikke minst viktig for alle sammen. Dette varer en times tid, og vi tar en pause før vi starter med tømrersamlingen.

Vedrørende tømrersamlingen ønsker vi gjerne tilbakemelding fra dere temaer og saker som kan gås igjennom. Fint om dette sendes over senest til onsdag 5. juni, enten til undertegnede eller til Lars. Vi legger ut agenda for samlingen straks den er klar.

Vel møtt!

Hans Fredrik

Nytt prosjekt i Varmbo!

Hei alle sammen.

Vi inngikk i 2008 en avtale med grunneier Rimolsrønning på Melhus om utvikling av et område til boliger. Dette har tatt tid da vi har vært nødt til å avvente en områdeplan som Melhus kommune selv skulle utarbeide. De har nå varslet igangsetting av dette og vi er endelig i prosess.

Område er på ca 140 mål der 90-100 mål vil egne seg til boligbygging. Tomten ligger fritt og fint til, sjøutsikt og glimrende solforhold på Gimseplatået ved Klemmetsveg øverst på Brekkåsen. Område er kupert med daler, bekker og vegetasjon slik at dette blir et veldig spennende og barnevennlig område å bo i. Det skal også bygges ny og større skole i område og barnehager vil være innen gangavstand.

Det skal bygges småhus med noe innslag av leiligheter. Som vanlig er det et mindre antall eneboligtomter, men enebolig i kjede, rekkehus og mindre leilighetsbygg vil bli dominerende. Vi vurderer en tetthet med boliger til å bli minimum 270 enheter.

Dette område kan bli et av de flotteste prosjektene i Midt Norge dersom vi gjør ting riktig her, – og det gjør vi. Ting tar tid og vi er kanskje i gang med salg av dette prosjektet i 2022, dvs om ca 3 år. Kommunens områdeplan er ferdig høsten 2020 og etter dette kan vi starte detaljreguleringen av feltet. For oss passer dette helt fint da vi har nok prosjekter og ordrereserve i tiden fremover.

John Martin

Ferieplan 2019 og tømrersamling 22.03.2019

Det har vært en del spørsmål om ferieplanen for 2019. Denne ble utdelt på tømrersamling før jul, men jeg har funnet en liten feil på den. Det var glemt å sette opp fredag 27. desember som feriedag. Tror de fleste ønsker det:)

Det blir da 1 feriedag i mai, 15 dager i juli og 3 dager i jula. Det vil si at det er 6 dager som kan disponeres fritt gjennom året. Husk og sette dere inn i personalhåndboka for hvordan dette skal søkes.

Vi har tømrersamling fredag 22.03 kl 11.30. Vi får da bedriftshelsetjenesten på besøk. Vi kommer med en agenda litt nærmere samlingen.

 

Hans Fredrik

 

Tømrersamling 24.08.2018

Det blir tømrersamling fredag 24. august kl 12 på kontoret.

Agenda er:

– Gjennomgang av nye lønns- og arbeidsvilkår

– Valg av nytt verneombud, og evt vara

– Vernerunder, rutiner/konsekvenser. Gjentagende feil

– Avvikshåndtering

– Sortering av avfall

– Konsekvens dårlig utført arbeid, service

– Kompetansearkiv, kursbevis, fornyelse av kurs. Ta med alle nye bevis for arkivering

Det blir servert pizza og brus. Vel møtt

P.S. Bildet er fra Saltnes Park C1 i 2008

Nye lønns- og arbeidsvilkår

Da er sommerferien over for de fleste av oss, og jeg håper alle har fått ladet batteriene gjennom sommeren. Tidligere i vår og sommer har vi hatt flere forhandlinger med tømrerklubben, og det endelige resultatet er nå sendt ut dere alle pr e-post.

Vi legger også ut de nye lønns- og arbeidsvilkårene her på intranettet. Dere finner dokumentet oppe til høyre i menyen under «Dokumenter/KS-system», og det kan lastes ned til din enhet.

Vi høres !