Page 8 - Tomteutvikling boligområder - Varmbo
P. 8

VARMBOs byggesystem…


                                                                                  Hos Varmbo er det selskapets egne ansatte faglærte tømrere
                                                                                  som bygger hus.

                                                                                  Vi bygger våre boliger med egne tømrere som alle har norsk
                                                                                  fagbrev. For oss er dette viktig i en tid der flere og flere
                                                                                  leverandører går over til element og modulbygg som i mange
                                                                                  tilfeller importeres fra utenlandske leverandører. Varmbo bygger
                                                                                  fremdeles tradisjonelt da vi mener dette gir den beste kvaliteten.


                                                                                  Vårt byggesystem er basert på spesialisering av våre tømrere. Vår
                                                                                  byggeledelse koordinerer byggeplassene og tilrettelegger for
                                                                                  en effektiv logistikk og fremdrift. I tillegg har våre byggeledere
                                                                                  overordnet kvalitetsansvar for bygget.                                                                                  Store kvaliteter kan oppnås med

                                                                                  helhetlig tilnærming. Dette gir bedre
      Boliger fra VARMBO…                                                                  utemiljø, økt trivsel og tetthet.


      Vi prosjekterer og tegner våre boliger først og  Å kjøpe bolig fra Varmbo skal være en hyggelig
      fremst med tanke på de som skal bo der.     opplevelse der du får kundetilpasset din bolig slik
                               du vil ha den. Vi har 2 prosjektstandarder Varmbo
      Gode planløsninger, varierte størrelser og    Normal og Varmbo Pluss.
      boligtyper, gode uteområder og effektiv
      tomteutnytting. Alt dette er viktige momenter for  Det er 5 års reklamasjonsrett på boliger som           Mange like hus uten variasjon skaper monotoni.  Stor variasjon og mangfold er bedre enn monotoni.
      å skape prosjekter som vil komme til å selge godt  leveres av Varmbo.
      i et kritisk boligmarked.
                                                                                                                      9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12