Page 10 - Tomteutvikling boligområder - Varmbo
P. 10

VARMBO fra A til Å


                                Varmbo har en fordel ved at vi har våre egne
                                fagarbeidere som bygger ut de områder vi
                                skaper. Når vi i tillegg leverer kompetente
                                tjenester på alle øvrige områder før vi kommer
                                til boligbygging så mener vi selv at vi er en
                                komplett samarbeidspartner for mange
                                grunneiere.


                                Fram til i dag så har Varmbo hatt hovedfokus
                                på Midt-Norge som satsingsområde. Nå tar vi
                                selskapet et steg videre og ønsker kontakt med
                                grunneiere fra Bodø i nord til Hamar i sør.


                                Vurderer du å selge tomt,

                                er Varmbo en trygg og

                                fornuftig løsning. Vi ønsker

                                at du tar kontakt med oss
                                for mer informasjon.
                                Noen referanser


                                 Saltnes Park
                                76 boliger, eneboliger i kjede og
                                leiligheter


                                Tillerparken
                                 63 boliger, leiligheter og rekkehus


                                Tonstad Park
                                94 boliger, leiligheter, eneboliger,
                                rekkehus


                                Leirbruveien
                                48 leiligheter

                                Bruholmen Hage                               Har du en eiendom i området fra Bodø i nord
                                200 boliger, rekkehus og eneboliger
                                                                      til Hamar i sør, vil vi gjerne snakke med deg
                                Sjølyst terrasse                              angående eiendomsutvikling.
                                12 leiligheter i klassisk terrassehus                                                                                                                      11
   5   6   7   8   9   10   11   12