Page 9 - Tomteutvikling boligområder - Varmbo
P. 9

VARMBOs byggesystem…


                      Hos Varmbo er det selskapets egne ansatte faglærte tømrere
                      som bygger hus.

                      Vi bygger våre boliger med egne tømrere som alle har norsk
                      fagbrev. For oss er dette viktig i en tid der flere og flere
                      leverandører går over til element og modulbygg som i mange
                      tilfeller importeres fra utenlandske leverandører. Varmbo bygger
                      fremdeles tradisjonelt da vi mener dette gir den beste kvaliteten.


                      Vårt byggesystem er basert på spesialisering av våre tømrere. Vår
                      byggeledelse koordinerer byggeplassene og tilrettelegger for
                      en effektiv logistikk og fremdrift. I tillegg har våre byggeledere
                      overordnet kvalitetsansvar for bygget.                      Store kvaliteter kan oppnås med

                      helhetlig tilnærming. Dette gir bedre
 Boliger fra VARMBO…            utemiljø, økt trivsel og tetthet.


 Vi prosjekterer og tegner våre boliger først og  Å kjøpe bolig fra Varmbo skal være en hyggelig
 fremst med tanke på de som skal bo der.  opplevelse der du får kundetilpasset din bolig slik
 du vil ha den. Vi har 2 prosjektstandarder Varmbo
 Gode planløsninger, varierte størrelser og  Normal og Varmbo Pluss.
 boligtyper, gode uteområder og effektiv
 tomteutnytting. Alt dette er viktige momenter for  Det er 5 års reklamasjonsrett på boliger som  Mange like hus uten variasjon skaper monotoni.  Stor variasjon og mangfold er bedre enn monotoni.
 å skape prosjekter som vil komme til å selge godt  leveres av Varmbo.
 i et kritisk boligmarked.
                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12