Page 3 - Tomteutvikling boligområder - Varmbo
P. 3

Tomte- og eiendomsutvikling…


                                  Varmbo kommuniserer


 Varmbo er en boligbygger som utvikler  benyttes. Har man den nødvendige kunnskapen,  alltid med grunneier om
 områder fra LNF (Landbruks-, natur-og  blir veien fra råtomt til ferdig reguleringsplan for  ulike løsninger for tomten.
 friluftsområder) til boligformål. Vi påtar oss  et tomteområde lettere for både grunneier og
 også mindre prosjekter med fortetting av  saksbehandlere i offentlig sektor.
 tomter i eksisterende boligområder.
 Vi har tett kontakt med kommuner, fylker og
 Når et område skal omreguleres til boligformål  andre offentlige etater og realiserer prosjektene
 kreves kunnskap og erfaring. Denne kunnskapen  på en solid og trygg måte. Er du eier eller
 er ikke lett å tilegne seg uten at man har erfaring  formidler av eiendommer eller tomter, setter vi
 og et kompetent faglig nettverk som kan  stor pris på å komme i kontakt med deg.


 Reguleringsplankart 3D-illustrasjon


 LNF /RÅTOMT  FORPROSJEKT / UTSJEKKING  KOMMUNE -AREALPLAN  REGULERINGSPROSESS  BEBYGGELSESPLAN  BYGGETART BOLIGER                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8