Page 2 - Tomteutvikling boligområder - Varmbo
P. 2

Tomte- og eiendomsutvikling…


                                                                                              Varmbo kommuniserer


      Varmbo er en boligbygger som utvikler      benyttes. Har man den nødvendige kunnskapen,                                         alltid med grunneier om
      områder fra LNF (Landbruks-, natur-og      blir veien fra råtomt til ferdig reguleringsplan for                                     ulike løsninger for tomten.
      friluftsområder) til boligformål. Vi påtar oss  et tomteområde lettere for både grunneier og
      også mindre prosjekter med fortetting av     saksbehandlere i offentlig sektor.
      tomter i eksisterende boligområder.
                               Vi har tett kontakt med kommuner, fylker og
      Når et område skal omreguleres til boligformål  andre offentlige etater og realiserer prosjektene
      kreves kunnskap og erfaring. Denne kunnskapen  på en solid og trygg måte. Er du eier eller
      er ikke lett å tilegne seg uten at man har erfaring  formidler av eiendommer eller tomter, setter vi
      og et kompetent faglig nettverk som kan     stor pris på å komme i kontakt med deg.


















































             Reguleringsplankart                3D-illustrasjon














      LNF /RÅTOMT  FORPROSJEKT / UTSJEKKING  KOMMUNE -AREALPLAN  REGULERINGSPROSESS  BEBYGGELSESPLAN  BYGGETART BOLIGER



                                                                                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7