Page 6 - Skal du bygge enebolig - Brosjyre fra Varmbo
P. 6

Norsk Standard


      Norsk Standard (NS) er en viktig del av norsk  NS 8407 – totalentreprise med prosjekteringsansvar.
      entrepriserett. Det er avgjørende å bruke riktig
      standard og kontraktstype.            NS 8406 – forenklet bygg- og anleggskontrakt uten
                               prosjekteringsansvar.
      Ved bruk av NS-kontraktene er det avgjørende
      å kjenne reglene og pliktene som følger av    NS 8405 – bygg- og anleggskontrakt med krav
      standarden. God kunnskap om bestemmelsene    til samordning med andre aktører, kun mindre
      i den aktuelle NS, kan spare deg for både tid og  prosjekteringsansvar.
      penger. Avtalepartene sikres riktig fordeling av
      rettigheter og plikter, og korrekte sluttoppgjør.


                                                                   Ansvar for egne valg ...


      God kunnskap om bestemmelsene i den aktuelle NS,                                     Nesten uten unntak stiller byggherrer krav til  å velge dette, er det naturlig at byggherre
      kan spare deg for både tid og penger.                                           prosjektet i form av funksjonskrav og krav til  også holdes ansvarlig for sine egne valg.
                                                                                           Varmbo som totalentreprenør har imidlertid
                                                                   byggemetoder og materialer. Det å velge metode
                                                                   og materialer er en del av prosjekteringen.   en kontrollplikt og må kontrollere om
                                                                   Når byggherre griper inn i prosjekteringen med  byggherrens valg er «egnet».
                                                                                                                      7
   1   2   3   4   5   6   7   8