Page 5 - Skal du bygge enebolig - Brosjyre fra Varmbo
P. 5

Private aktører og eiendomsselskaper


 Varmbo ønsker samarbeid med
 eiendomsselskaper og andre aktører
 som søker en seriøs samarbeidspartner.


 Sammen kan vi utvikle og bygge små og store
 boligprosjekter. Alt fra mindre tomter til større boligfelt
 med flere enheter og leilighetsbygg.


 Varmbo har i løpet av årene befestet
 sin posisjon i boligmarkedet. Dette på
 grunn av vår erfaring som boligbygger
 og vår kapasitet og evne til å
 utvikle prosjekter.

 Varmbo er tilstede i alle faser
 av ditt byggeprosjekt.


 Varmbo kan også tilby…

 I mange tilfeller bygger vi boligprosjekter
 for private, singel-purpose selskaper eller
 eiendomsselskaper. For alle disse gjelder at
 boligene som bygges er solgt, eller skal selges
 til boligkjøpere. Mange byggherrer kommer
 inn under lover som beskytter boligkjøperne
 og dette må hensyntas av byggherren. Her kan
 Varmbo være en rådgiver, og også i noen tilfeller
 tilby tjenester som er fordelaktig for byggherrer,
 og som ikke er en del av kontrakten.

 • Varmbo har egen salgsavdeling som kan
 ivareta salgsoppfølging/kundeendringer etter
 at kontrakt er inngått.
 • Varmbo kan tilby garantier etter
 Bustadoppføringslova §12. Kundens krav
 er da oppfylt.
 • Varmbo har systemer for håndtering av
 reklamasjoner i garantitiden, og kan
 organisere dette direkte mot kundene.
 • Varmbo utfører obligatorisk ett års
 befaring av boligene til dine kunder.
 • Oppkjøp/fusjon av singel-purpose
 selskaper slik at selskapet kan avsluttes
 ved ferdig prosjekt.
                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8