Page 8 - Skal du bygge enebolig - Brosjyre fra Varmbo
P. 8

Varmbos byggesystem


      Vi benytter norske leverandører.         Vår byggeledelse koordinerer bygge plassen og
                               tilrettelegger for effektiv logistikk og fremdrift.
      Vi bygger våre boliger med egne tømrere som    I tillegg har våre byggeledere overordnet
      alle har norsk fagbrev. For oss er dette viktig i  kvalitetsansvar for bygget.
      en tid der flere og flere boligbyggere går over
      til element og modulbygg som i mange tilfeller  Systemet er effektivt og kan enkelt tilpasses deg
      importeres fra utenlandske leverandører.     om du ønsker å utføre noe arbeid selv, eller du
      Varmbo bygger fremdeles «tradisjonelt» da vi   har egne underentrepenører
      mener dette gir den beste kvaliteten.       som ønskes brukt.

      Vårt byggesystem er basert på spesialisering av
      våre tømrere. Vi deler bygget inn i 4 spesialiserte
      arbeidsområder, råbygg – fasade –
      interiør 1 – interiør 2.

                                   Kvalitet du kan være trygg på
                                      www.varmbo.no
   3   4   5   6   7   8