Page 3 - Skal du bygge enebolig - Brosjyre fra Varmbo
P. 3

Varmbo har bygd boliger i det vekslende


 norske klima siden 1992  Store eller små prosjekter …

 Fra tørt og kaldt vinterfjell, til barsk og våt   befaring av alle boliger vi bygger,   Størrelsen på prosjektet er ikke avgjørende   rekkehus, samt små og store leilighetsbygg.
 kyst – samt årstidenes vekslinger…  uten kostnad for deg.  for oss. Varmbo er spesialisert på
                                 trehusbygging og lavblokk   Om du har en tomt du ønsker utviklet til bolig
 Klimaet har innvirket på norsk byggeskikk og   Og, vi tilbyr sikkerhet etter   med p-kjeller. Vi kan tilby   så kom gjerne til oss med den. Vi inngår da en
 hvilke kvaliteter som norske boliger skal ha.   Bustad oppføringslova i våre   entrepriser på mindre   prosjekteringsavtale som dekker prosessen med
 Dette er utgangspunktet for hvordan vi i Varmbo   total entrepriser. Da er du   prosjekter slik som   å utvikle tomten på en slik måte at utbygging
 prosjekterer og bygger våre boliger.  sikret at dine boligkunder   eneboliger,   er gjennomførbar, både økonomisk og teknisk.
 følges opp lovmessig.                           kjedehus,   Deretter inngås entreprise for bygging.
 Varmbo bygger både leiligheter og småhus, i tett
 lav trehusbebyggelse eller større boligbygg over
 flere etasjer. Vi samarbeider med solide, lokale
 leverandører som sammen med oss sørger for
 gode og energieffektive boliger. Vi kan også ha
 etterarbeid på boliger som er tatt i bruk. Dette
 er vanlig og derfor har vi en obligatorisk ett-års


 Totalentrepriser –

 hovedentrepriser

 Varmbo har sin virksomhet knyttet til
 boligbygging. Selskapet har hovedsakelig
 2 driftsområder, utvikling og gjennomføring
 av egne boligprosjekter og levering av
 totalentrepriser/hovedentrepriser etter                                Varmbo er godkjent lærlingebedrift.
 NS 8407 / NS 8405 eller NS 8406 til offentlig
 og privat sektor.


 Varmbo kan gjennomføre entrepriser der vi mottar
 ferdig prosjekteringsmateriell eller der vi kun   Godkjent lærlingebedrift
 mottar skisseprosjekt eller «ide». Skillet er her om
 Varmbo skal ha ansvar for prosjektering eller ikke.


 For entrepriser der vi har prosjekteringsansvar,   Varmbo har til enhver tid lærlinger   arbeidslivet, og som gjør at vi også i framtiden
 NS 8407, løses alle krav etter gjeldende lover og   ansatt, og vi er stolte av å kunne bidra til   har lokale håndverkere.
 forskrifter. Flere fagområder er i dag belagt med   utdannelse av nye fagfolk
 krav til uavhengig kontroll både til prosjektering          Vi opplever at våre lærlinger er kunnskapsrike
 og utførelse. Uavhengig kontroll skal ivaretas av   Varmbo utfører mange   Vi samarbeider med Opplæringskontoret   og faglig oppdaterte. På denne måten bidrar
 byggherrer og kan ikke tas inn i entrepriser.    prosjekteringsoppgaver med egne ansatte   for tømrerfag. Gjennom lærlinge ordningen   de positivt til bedriften, fordi de tidlig sys
 I vår prosjektering tilrettelegger vi for dette,    funksjonærer. Vi samarbeider med faste,   bygger vi kompetanse og arbeidskraft.   inn i vår måte å jobbe på med et spesialisert
 med tilbud og beskrivelser fra uavhengig   anerkjente konsulentselskaper, som er med   Det er en langsiktig tankegang som gir   byggesystem.
 kontrollører som du kan benytte.  på å sikre kvalitet i de prosjekter vi påtar oss.  unge mennesker mulighet til å komme ut i
                                                                                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8