Page 4 - Skal du bygge enebolig - Brosjyre fra Varmbo
P. 4

Private aktører og eiendomsselskaper


      Varmbo ønsker samarbeid med
      eiendomsselskaper og andre aktører
      som søker en seriøs samarbeidspartner.


      Sammen kan vi utvikle og bygge små og store
      boligprosjekter. Alt fra mindre tomter til større boligfelt
      med flere enheter og leilighetsbygg.


      Varmbo har i løpet av årene befestet
      sin posisjon i boligmarkedet. Dette på
      grunn av vår erfaring som boligbygger
      og vår kapasitet og evne til å
      utvikle prosjekter.

      Varmbo er tilstede i alle faser
      av ditt byggeprosjekt.


      Varmbo kan også tilby…

      I mange tilfeller bygger vi boligprosjekter
      for private, singel-purpose selskaper eller
      eiendomsselskaper. For alle disse gjelder at
      boligene som bygges er solgt, eller skal selges
      til boligkjøpere. Mange byggherrer kommer
      inn under lover som beskytter boligkjøperne
      og dette må hensyntas av byggherren. Her kan
      Varmbo være en rådgiver, og også i noen tilfeller
      tilby tjenester som er fordelaktig for byggherrer,
      og som ikke er en del av kontrakten.

      • Varmbo har egen salgsavdeling som kan
        ivareta salgsoppfølging/kundeendringer etter
        at kontrakt er inngått.
      • Varmbo kan tilby garantier etter
        Bustadoppføringslova §12. Kundens krav
        er da oppfylt.
      • Varmbo har systemer for håndtering av
        reklamasjoner i garantitiden, og kan
        organisere dette direkte mot kundene.
      • Varmbo utfører obligatorisk ett års
        befaring av boligene til dine kunder.
      • Oppkjøp/fusjon av singel-purpose
        selskaper slik at selskapet kan avsluttes
        ved ferdig prosjekt.
                                                                                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8