Page 5 - Bygge enebolig - brosjyre fra Varmbo
P. 5

Nordbohus, en av Norges største  Arkitekt og prosjektering


 boligleverandører


        Hos oss kan du velge bolig fra vår bolig­   til hos oss. Vi har et komplett fagmiljø som
        katalog – Nordbohus, eller du kan få tegnet  ivaretar din byggesak, både hva gjelder
 Gjennom vårt medlemskap i Nordbohus er  Et solid kjedekontor forsterker oss din bolig basert på egne ideer og skisser. rådgiving og gjennomføring.
 vi en av Norges største boligleverandører.  Nordbohus har et kjedekontor i Trondheim som
 Dette er med å sikre kvalitet og de beste  hver dag jobber for å forsterke forhandlerne  Uansett boligtype så skal boligen tilpasses  Vår prosjektering dekker alt fra arkitekt til
 innkjøpsbetingelser ved bygging av bolig. i kjeden, til boligkundens beste. Ingeniører,  tomten og naboskapet der du vil bygge.  ferdig oppført bolig med ferdigattest.
 arkitekter og innkjøps-medarbeidere jobber hver  Lover, regulerings planer og forskrifter skal
 Nordbohus består av forhandlere fordelt over  dag for at du skal få best mulig bolig til riktig pris.  tilfreds stilles for å få godkjent en bygge-
 hele Norge, og vi er en av disse. Mange tusen  søknad i dag. I sentrumsområder bygges det  Ved bruk av egne ansatte, leverer vi
 nordmenn har vokst opp i en bolig levert av  Det er mye som skal på plass for å lykkes;  veldig tett og det byr ofte på utfordringer å  de fleste tjenester som er nødvendig
 Nordbohus. De beste husene bygges med de  byggesystem, kvalitetssystem, rutiner og  lage løsninger som tilfredsstiller alle berørte  for oppføring av småhus.
 beste byggevarene, og for oss er det viktig  sjekklister, og ikke minst – gode boliger.  parter. Naboklager, innsigelser fra kommunen,
 med kvalitet i alle ledd. Derfor legger vi stor  Som medlem i Nordbohus har vi daglig tilgang  tekniske problemstillinger hører hverdagen
 vekt på godt samarbeid med byggevare- på dette kompetansemiljøet. Vi pleier å si at vi
 leverandørene. Solide konstruksjoner og  har 40 ekstra ansatte i beredskap om vi trenger
 gjennomprøvd byggesystem gir lang levetid. bistand. Det er en ekstra trygghet for våre kunder.

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8