Page 2 - Bygge enebolig - brosjyre fra Varmbo
P. 2

Varmbo har bygd boliger i det vekslende


      norske klima siden 1992

      Fra tørt og kaldt vinterfjell, til barsk og våt  Vi samarbeider med solide, lokale leverandører             Som entreprenør og håndverksbedrift måles   Vi er helt siden vi ble etablert, vant til å
      kyst – samt årstidenes vekslinger…        som sammen med oss sørger for gode og                  vi opp mot arbeid vi utfører. Det vi bygger  samarbeide godt med våre oppdragsgivere,
                               energieffektive boliger. Som alle andre har også            skal være til glede i mange år – både estetisk  konsulenter og offentlig sektor.
      Klimaet har innvirket på norsk byggeskikk    vi reklamasjoner og etterarbeid på boliger som              og økonomisk. I tillegg skal vår prosjektering
      og hvilke kvaliteter som norske boliger skal   er tatt i bruk. Dette er vanlig ved trehusbygging            og prosjektstyring ha den kvalitet som du som
      ha. Dette er utgangspunktet for hvordan vi i   og derfor har vi en obligatorisk ett-års befaring av           kunde har krav på.              ... fagmessig utført.
      Varmbo prosjekterer og bygger våre boliger.   alle boliger vi bygger, uten kostnad for deg.

      Varmbo bygger fremdeles sine hus tradisjonelt.  Du får også 5-års reklamasjonsrett ved kjøp og
      Våre tømrere har alle norsk fagbrev og mange   bygging av ny bolig fra Varmbo.
      har gått sin lære i bedriften. Vi bruker ikke
      importerte elementer eller modulbygg fra
      utenlandske leverandører.

      ... og vi er der i morgen slik at du er trygg på
      at dine rettigheter følges opp.


                                                                                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7