Page 3 - Bygge enebolig - brosjyre fra Varmbo
P. 3

Varmbo har bygd boliger i det vekslende


 norske klima siden 1992

 Fra tørt og kaldt vinterfjell, til barsk og våt  Vi samarbeider med solide, lokale leverandører  Som entreprenør og håndverksbedrift måles  Vi er helt siden vi ble etablert, vant til å
 kyst – samt årstidenes vekslinger… som sammen med oss sørger for gode og  vi opp mot arbeid vi utfører. Det vi bygger  samarbeide godt med våre oppdragsgivere,
 energieffektive boliger. Som alle andre har også  skal være til glede i mange år – både estetisk  konsulenter og offentlig sektor.
 Klimaet har innvirket på norsk byggeskikk  vi reklamasjoner og etterarbeid på boliger som  og økonomisk. I tillegg skal vår prosjektering
 og hvilke kvaliteter som norske boliger skal  er tatt i bruk. Dette er vanlig ved trehusbygging  og prosjektstyring ha den kvalitet som du som
 ha. Dette er utgangspunktet for hvordan vi i  og derfor har vi en obligatorisk ett-års befaring av  kunde har krav på.  ... fagmessig utført.
 Varmbo prosjekterer og bygger våre boliger. alle boliger vi bygger, uten kostnad for deg.

 Varmbo bygger fremdeles sine hus tradisjonelt.  Du får også 5-års reklamasjonsrett ved kjøp og
 Våre tømrere har alle norsk fagbrev og mange  bygging av ny bolig fra Varmbo.
 har gått sin lære i bedriften. Vi bruker ikke
 importerte elementer eller modulbygg fra
 utenlandske leverandører.

 ... og vi er der i morgen slik at du er trygg på
 at dine rettigheter følges opp.


                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8