Page 4 - Bygge enebolig - brosjyre fra Varmbo
P. 4

Nordbohus, en av Norges største                                              Arkitekt og prosjektering


      boligleverandører


                                                                   Hos oss kan du velge bolig fra vår bolig­   til hos oss. Vi har et komplett fagmiljø som
                                                                   katalog – Nordbohus, eller du kan få tegnet  ivaretar din byggesak, både hva gjelder
      Gjennom vårt medlemskap i Nordbohus er      Et solid kjedekontor forsterker oss                   din bolig basert på egne ideer og skisser.  rådgiving og gjennomføring.
      vi en av Norges største boligleverandører.    Nordbohus har et kjedekontor i Trondheim som
      Dette er med å sikre kvalitet og de beste    hver dag jobber for å forsterke forhandlerne               Uansett boligtype så skal boligen tilpasses  Vår prosjektering dekker alt fra arkitekt til
      innkjøpsbetingelser ved bygging av bolig.    i kjeden, til boligkundens beste. Ingeniører,              tomten og naboskapet der du vil bygge.    ferdig oppført bolig med ferdigattest.
                               arkitekter og innkjøps-medarbeidere jobber hver             Lover, regulerings planer og forskrifter skal
      Nordbohus består av forhandlere fordelt over   dag for at du skal få best mulig bolig til riktig pris.         tilfreds stilles for å få godkjent en bygge-
      hele Norge, og vi er en av disse. Mange tusen                                       søknad i dag. I sentrumsområder bygges det  Ved bruk av egne ansatte, leverer vi
      nordmenn har vokst opp i en bolig levert av   Det er mye som skal på plass for å lykkes;                veldig tett og det byr ofte på utfordringer å  de fleste tjenester som er nødvendig
      Nordbohus. De beste husene bygges med de     byggesystem, kvalitetssystem, rutiner og                 lage løsninger som tilfredsstiller alle berørte  for oppføring av småhus.
      beste byggevarene, og for oss er det viktig   sjekklister, og ikke minst – gode boliger.                parter. Naboklager, innsigelser fra kommunen,
      med kvalitet i alle ledd. Derfor legger vi stor  Som medlem i Nordbohus har vi daglig tilgang              tekniske problemstillinger hører hverdagen
      vekt på godt samarbeid med byggevare-      på dette kompetansemiljøet. Vi pleier å si at vi
      leverandørene. Solide konstruksjoner og     har 40 ekstra ansatte i beredskap om vi trenger
      gjennomprøvd byggesystem gir lang levetid.    bistand. Det er en ekstra trygghet for våre kunder.

                                                                                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8