Forfatter: Lars Tronhus

Varmbo inn i hyttemarkedet !

Varmbo har nå etablert selskapet Hummelfjell AS sammen med Tolga Os Sparebank i Os kommune sør for Røros.

 

Hummelfjell er et landemerke når du passerer Røros sentrum og ruver sine 1540 mtr over bølgetoppene i Trondheimsfjorden. Det er ca 10 min kjøretur fra Røros sentrum til hyttefeltet.

 

Dette er et etablert hyttefelt med ca 160 hytter til nå. I område er det også et eget alpinanlegg, kafe/restaurant, camping, skiutleie, kjelke/aketilbud. Veldig sosialt og familievennlig anlegg, dog ikke de mest utfordrende alpinbakkene. Se www.Rorosalpinsenter.no.

 

Vi har nå sikret oss utbyggingen av den nye reguleringsplanen som består av 120 tomter. Vi eier også service og alpinanlegget, men leier ut drifte av dette til lokale drivere.

Vi er nå i gang med å tegne ut hyttemodeller som skal bygges i dette område. Så langt er 4 forskjellige hytter tegnet og markedsføring igangsettes nå i løpet av februar/mars.

 

For oss som primært driver med industriell boligbygging så er dette et litt avvikende marked, men absolutt verdt å ha en fot innenfor. Varmbo har ansvaret for all tegning, prosjektering og salg av hytter. Byggingen er planlagt med 4-6 tømrere ansatt i Hummelfjell AS lokalt. Dog vil vi i Trondheim kunne ta deler av denne produksjonen når vi selv ønsker dette og det er alltid behov for supplerende aktivitet til vår tradisjonelle drift.

 

De hyttene vi nå har fokusert på ligger i prissjiktet mellom 2,8 – 3,2 mill. Dette er meget konkurransedyktig i forhold til Oppdal og Meråker som vil være de største konkurrentene. Men det er bare vi som har Røros med sine aktiviteter og spesielle historie. Absolutt

verdt et besøk om dere ikke har vært der…

Forventningen er en produksjon på mellom 8 – 12 hytter pr år. Dere vil se annonser og andre markedsføringstiltak etter hvert. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål til dette prosjektet eller tips om lignende konsepter andre steder.

 

JM

 

 

 

 

 

Påske-hilsen fra John Martin !

 

 

Med de aller beste ønsker om en fredelig påskeferie til alle mine dyktige kolleger i Varmbo!

Som dere sikkert vet har jeg gjennomgått en tøff sykdomsperiode fra desember og fram til nå. Dette er nå på bedring selv om jeg vil være sykmeldt ut mai. Så rykter om min snarlige bortgang avkreftes på det sterkeste, – jeg kommer tilbake med mere energi enn på lenge, så det er bare å glede seg eller grue seg…

Så til noe som er mere interessant akkurat nå. Varmbo har tilpasset seg coronasituasjonen med flere utfordringer og tiltak. For oss i ledelsen har det vært svært viktig å analysere risiko for permitteringer, situasjoner der leverandører kan medføre stopp i produksjon, risiko for økt sykefravær, hvordan sikre ordrereserven og oppnå videre salg. Mange og viktige spørsmål er reist.

Utfallet av alt dette er at vi har revidert alle driftsplaner, avklart med våre banker om hva som kan produseres med krav til finansiering, endret rutiner og arbeidsmønster tilpasset offentlige pålegg rundt coronasituasjonen og satt prioritet på utvikling av tomter og prosjekter vi mener kan komme hurtigst mulig til drift. Dette er satt inn i en foreløpig driftsplan som viser at vi bør kunne unngå permisjoner i tømrerleddet i 2020. Dette er meget sterkt i dagens situasjon.

Vi gleder oss på ingen måte over at andre kan ha større problemer enn oss akkurat nå. Det er dessverre en realitet at salget nå stuper i alle regioner av landet, 1 kvartal i år har alene en salgsnedgang mellom 30 og 50% for de største boligbyggerne. Vi merker nok også dette på sikt, men er mindre sårbar da vi produserer et variert utvalg av boligtyper. Konsekvensene for vår næring er dog at det må forventes en kraftig nedgang i igangsetting av nye prosjekter fra sommeren av. Dette har allerede startet. Det viktigste for oss nå er at vi kan klare å selge de boligprosjekter vi legger ut, dette kan vi alle hjelpe til med. Varmbo skal ha en kvalitet som dere kan stå inne for, så hjelp til der dere kan nå. Bruk vår hjemmeside, der finner dere det meste.

Så vet vi godt at alle nå sliter på hjemmebane, med angst for smitte, krav til barnepass samtidig som man skal passe seg for nærkontakt med andre, jobbsituasjon og økonomi – hva vil skje fremover? Dette er slitsomt og kan både gå på humør og tålmodighet løs. Men det er nettopp nå vi skal vise styrke og glede oss over de små ting i hverdagen, starte dagen med et smil til hverandre og være der spesielt for barna med aktiviteter og lek. Påske blir det uansett og vi må bare tilpasse oss så godt som mulig. At ting etter hvert faller på plass er sikkert, renta vil være historisk lav i lang, lang tid, skoler vil åpnes og hverdagen normaliseres. Tenk positivt nå og vis ansvar for smittespredning så skal vi i ledelsen i Varmbo gjøre hva vi kan for at dette går så smertefritt som mulig.

God påske og ta vare på dere selv nå.

Med vennlig hilsen

 

John Martin Illøkken

Adm.dir

Varmbo AS

Kraftig nedtur for norsk økonomi

Coronaviruset, svak oljepris og norske politikeres signaler, om et grønt skifte der olje og gass ikke lenger er næringer vi skal bygge videre på, slår nå kraftig ut med fall i økonomien. Først og fremst er dette negative utslag for norske bedrifter i internasjonal virksomhet. Aksjekursene, dvs verdien på bedriftene stuper. Kronekursen har fallende verdi mot andre valutaer, slik at vi får mindre betalt for norske produkter som selges til utlandet, samtidig som vi må betale mer for å kjøpe fra utenlandske bedrifter.

 

Bare den siste måneden har flere av Norges største børsnoterte bedrifter, hatt et aksjefall på mellom 8-15%. Størst er fallet innen olje og gass, shipping og industri. Sjømat har foreløpig et mindre fall.

 

Den største frykten er at coronaviruset medfører at bedrifter stopper produksjon, med globale konsekvenser som underskudd og oppsigelser, og stigende arbeidsledighet. Dette er allerede konstatert å skje i 2020, men usikkerheten er nå å vite når bunnen nås?

 

Cironaviruset har nå spredt seg til Europa og dette må nå tas på alvor. Byer isoleres i Italia, og det konstateres spredning i Europa. Hardest rammet blir reiselivsnæringen og flyindustrien nå til sommeren. For oss i Varmbo vil jeg råde de som har bestilt ferie i utlandet til å følge med og sjekke eventuell forsikring og vilkår for avbestilling om uhellet er ute. Store flyplasser er smittebærere i dette bildet.

 

For oss i bygge- og anleggsnæringen, er vi noe mindre profilert da vi bedriver vår virksomhet i Norge og i mindre grad påvirkes av import og eksport – enn så lenge. Men, bolignæringen vil også merke dette. Om arbeidsledigheten i Norge stiger kan boligsalget på nytt stoppe opp og medføre fallende priser. Vi har allerede – bare i Trondheim – et fall i boligsalget på mellom 40-50% målt mot 2018, og den samme nedgangen vil vi nå oppleve i oppstart av prosjekter. Så langt er dette kun korreksjoner fordi boligbyggingen i de største byene har vært alt for høy i forhold til etterspørselen. På toppen av dette vil vi kunne få corona-effekten som gir ytterligere vanskeligheter.

 

Det positive kan være at renta igjen må reduseres, om finanspolitiske tiltak gjennomføres med Norges bank i spissen. Jeg tror vi får en redusert boligrente mot årsskifte.

 

Så skal det sies at Varmbo har gode reserver for 2020 og 2021, men vi må også selge våre boliger. Så tips venner og kjente, og hjelp til der dere kan.

 

Ønsker dere en fin vår – NÅR den kommer.

 

 

 

Med vennlig hilsen

John Martin Illøkken