Vi ønsker stadig å bli bedre på det vi driver med, og håper i den forbindelse dere har 2 minutter til å svare på et lite anonymt spørreskjema.

Under finner dere et lite utdrag viktige momenter, i prosessen med oppføring av deres nye bolig. Vi ønsker at dere gir karakter hvor 1 er dårligst og 6 er best, etter hvor fornøyd dere er med gjennomføringen.

1. Salg

2. Tilvalgsprosess

Hvordan opplevde dere prosessen ved kundetilvalg av deres bolig:

3. Byggeprosess

Hvordan opplevde dere selve og prosessen etter oppmeldingsmøtet:

4. Overtakelse/ferdig bygg

5. Annet