Kari A. Paulsen
Arkitekt og prosjektering
Mobil: 48 88 27 90
Epost: kari@varmbo.no