KJØP AV TOMTER:

Vi tilbyr samarbeid med grunneiere om utvikling og senere salg og utbygging av små og store tomteområder. Avtaler utformes i samsvar med det enkelte prosjekt sine utfordringer. Det normale i våre avtaler er at Varmbo påtar seg økonomisk ansvar for nødvendige prosesser og prosjektering.

REGULERING AV OMRÅDER:

Vi kan besørge all nødvendig prosjektering relatert til kommuneplaner/arealplaner og regulering av boligområder og enkeltstående tomter. 

ARKITEKT OG PROSJEKTERING:

Hos oss kan du velge bolig fra vår prosjektbank, eneboliger i kjede, rekkehus eller leiligheter. Har du egen tomt og ønsker enebolig så kan du velge fra vår Husbok – Systemhus, eller vi tegner og skreddersyr boligen etter dine ønsker. Vi ivaretar all nødvendig prosjektering, byggesaksbehandling samt oppføring av boligen.

BYGGING AV BOLIGER:

Alle våre boliger oppføres etter gjeldende lover og forskrifter. Våre tømrere er fast ansatt, alle med fagbrev. Som byggherre hos oss får du oppfølging i hele prosessen, både før og under bygging, og etter at bygget er ferdigstilt. Og, - vi er konkurransedyktig på pris.