John Martin Illøkken

Adm. dir. Varmbo

Telefon: 488 82 785

Hans Fredrik Messell

Daglig leder Varmbobygg AS

Mobil: 922 07 300

Anne-Marie Lein

Økonomi/regnskap

Mobil: 917 74 000

Lars Tronhus

Driftssjef

Mobil: 48 88 27 81

Kari A. Paulsen

Arkitekt og prosjektering

Mobil: 48 88 27 90

Petter Bjørstad

Salgsansvarlig

Mobil: 970 06 788

Lene Glørstad Skjærbusdal

Prosjektsekretær/salg

Mobil: 922 22 506

Daniel Jettli

Sivilingeniør /prosjektering

Mobil: 957 65 605

Jesper Ervik Mikkelsen

Byggeleder

Mobil: 980 85 444

Geir Otto Gamst

Byggeleder

Mobil: 944 35 944