John Martin Illøkken

Adm. dir. Varmbo

Telefon: 488 82 785

Hans Fredrik Messell

Daglig leder Varmbobygg AS

Mobil: 922 07 300

Anne-Marie Lein

Økonomi/regnskap

Mobil: 917 74 000

Lars Tronhus

Driftssjef

Mobil: 48 88 27 81

Petter Bjørstad

Salgsansvarlig

Mobil: 970 06 788

Kari A. Paulsen

Arkitekt og prosjektering

Mobil: 48 88 27 90

Daniel Jettli

Sivilingeniør /prosjektering

Mobil: 957 65 605

Ørjan Grindberg

Byggeleder

Mobil: 934 82 792

Jesper Ervik Mikkelsen

Byggeleder

Mobil: 980 85 444

Lene Glørstad Skjærbusdal

Salgs-/ prosjektsekretær

Mobil: 922 22 506